تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
🌿🌷همه گفتند مرو ! دیدم و نشنیدمشان / مثل این بود به یک رود بگویند بایست 🌷🌿


گاهی چه دلتنگ میشوی خانوم میم ...دلم به حالت میسوزد که کسی را نداری 

گاهی چه قدر حقیر میشوی ... و چه قدر ضعیف که حتی کوچک ترین واژه ها هم دلت را میشکند ...

چه دل نازک شده ای میم جان ... قبلا اینگونه نبودی ...

خیلی عوض شدی .... آن اتفاقات با تو چه کرد ...!

که اینگونه تماما تغییر کردی ...

بس کن این روزه ی سکوتت را ...بشکن این بغض لعنتیت را ...

تورا که اینگونه میبینم قلبم به درد می آید ...

آرام باش این روزها هم میگذرند...

همه چیز به حالت قبل برمیگردد ...

صبوری کن ...

"ای همه ی وجود ناشناس "

Unknown 96 ۱۱ آبان ۹۶ ، ۱۶:۲۶ ۱۱ ۲۰۲ دلنوشت

زندگی آسان یا سخت می گذرد بدون اینکه ما در گذر آن دخل و تصرفی داشته باشیم تنها خداست که قدرتمند و آفریننده این جهان پراز رمز ورازاست اما این ما هستیم که چگونه گذر این روزها را تعیین میکنیم با اعمال و رفتارمون و با عشقی که نثار همدیگر میکنیم و اگه همه تصمیم بگیریم که از خودمون برای ساختن یک زندگی ایده آل شروع کنیم مطمئن باشید که هیچ بدی تو هیچ جای جهان وجود نخواهد داشت پس خوب باشیم و خوبی کنیم تا خوبی نسل به نسل منتقل بشه🤗😍😍😄


دنبال کنندگان بیانی