تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
🌿🌷همه گفتند مرو ! دیدم و نشنیدمشان / مثل این بود به یک رود بگویند بایست 🌷🌿


وقتی خاطرات هجوم می آورند به مغزت
و تو می مانی و حجم عظیمی از خاطراتی که پشت ظاهر آرامت پنهان کرده ای
و وقتی در آینه به خودت نگاه میکنی با چهره ای روبرو میشوی
که میفهمی مدت هاست شکسته است‌
مدت هاست سکوت کرده است و هعی تلنبار کرده است
 درد خاطراتش را
که هعی پشت پا زده به تمام خاطراتش و
نقاب خوشحالی را به چهره ش زده و تلقین و تلقین
که خوبم که من عالیم
که همه چی را فراموش کرده ام
اما فرض بگیریم همه باور کنند
خودت چه؟ خودت را با چه گول میزنی ؟
با خوشی های زودگذری که با مرور خاطرات دوباره زخمش باز میشود ؟
بس کن این مرور خاطراتت را
بس نیست؟؟
بس نیست ترس را کنار بگذاری ؟
و آینده ات را به خدایی بسپاری که تا اینجا تورا آورده
بهش اعتماد کن
و آروم باش
باشه خانوم میم جانم ، باشه ؟!

خانوم میم

خسته است فقط کمی 

خوب میشود ^_^

Unknown 96 ۱۰ دی ۹۶ ، ۲۳:۳۴ ۴ ۸۵ دلنوشت

زندگی آسان یا سخت می گذرد بدون اینکه ما در گذر آن دخل و تصرفی داشته باشیم تنها خداست که قدرتمند و آفریننده این جهان پراز رمز ورازاست اما این ما هستیم که چگونه گذر این روزها را تعیین میکنیم با اعمال و رفتارمون و با عشقی که نثار همدیگر میکنیم و اگه همه تصمیم بگیریم که از خودمون برای ساختن یک زندگی ایده آل شروع کنیم مطمئن باشید که هیچ بدی تو هیچ جای جهان وجود نخواهد داشت پس خوب باشیم و خوبی کنیم تا خوبی نسل به نسل منتقل بشه🤗😍😍😄


دنبال کنندگان بیانی